Rekrutacja 2019/2020.

Rekrutacja na zadania Chemiczne Staże Badawcze, Szkoła Młodego Chemika trwa do 15.10.2019 r.

Edukacja filmowa-wyniki rekrutacji

Zakończylismy rekrutację na I cykl zajęć w ramach zadania "Edukacja Filmowa". Pierwsze zajęcia Warsztatów animacji poklatkowej w dniu 24 listopada.
Do końca października czekamy na orginały dokumentów uczestnika. Należy je przesłać lub dostarczyć osobiście do biura projektu.
Lista osób zakwalifikowanych w zakładce Edukacja filmowa.
Ciagle jeszcze jest kilka wolnych miejsc.
Spóźnionych chętnych zapraszamy do zgłoszeń.

Matematyka dla Ambitnych, warsztaty matematyczne przygotowujące do olimpiad i konkursów

Warsztaty matematyczne Matematyka dla Ambitnych będą odbywały się we wtorki w godz 16.30-20.00 w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Indformacyjnych Pw ul. Koszykowa 75 (Teren Centralny Politechniki Warszawskiej)
Zajęcia będą w trzech grupach.
W dniu 8 października listy grup i numery sal znajdziecie na tablicy ogłoszeń przy schodach na parterze.
Zapraszamy też osoby, które jeszcze nie pisały testu. Przewidywany jest dodatkowy termin, dla tych którzy z różnych względów nie mogli uczestniczyć w teście 1 października.

Algorytmika 5 października

Zapraszamy na pierwsze zajęcia z Algorytmiki w dniu 5 października w godz. 10.00-13.30. w sali 105 w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Infformacyjnych.

Terminy pozostałych zajęć:
12.10, 26.10 oraz 23.11.

Matematyka dla Ambitnych 1.10.2019

Pierwsze w roku szkolnym 2019/2020 zajęcia warsztatów "Matematyka dla Ambitnych" w dniu 1 października 2019 o godzinie 16.30 w sali 107 w w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW, ul. Koszykowa 75 (Teren Centralny Politechniki Warszawskiej)

Plan spotkania.
godz. 16.30-16.40 Sprawy organizacyjne
godz. 16.40 -18.10 Test wstępny
godz. 18.10-18.30 Przerwa na coś smacznego
godz. 18.30-19.30 Wykład Paweł Naroski Narzędzia kombinatoryczne

Wszystkich, którzy jeszcze mają dokumenty do oddania prosimy o przyjście kilkanaście minut wcześniej ( dokumenty będzie można oddawać od 16.00 w gmachu MiNI) lub oddanie ich wcześniej w biurze projektu w pokoju 134 w gmachu Fizyki. Chcemy rozpocząć test i zajęcia punktualnie.
Napisanie testu jest warunkiem koniecznym dalszego udziału w zajęciach (dotyczy to zarówno osób, które zostały zrekrutowane do projektu we wrześniu jak i tych które uczęszczały na zajęcia w roku ubiegłym)
Wynik testu pozwoli nam podzielić uczestników na grupy według poziomu zaawansowania.
Zajęcia od przyszłego tygodnia będa odbywały się w grupach.

Wyniki rekrutacji

W zakładce Matematyka znajdują sie listy osób zakwalifikowanych zajęć matematycznych i informatycznyh.
Ciągle jeszcze przyjmujemy zgłoszenia na warsztaty animacji filmowej
Zobaczcie jakie filmy powstają Lego Matematyka- Ostatnia próba

Algorytmika i Edukacja Filmowa terminy zajęć

W paździeniku rozpoczniemy zajęcia z Algorytmiki.
Przewidziane są cztery spotkania po 4h lekcyjne każde.
Zajęcia będa sie odbywały w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
Koszykowa 75
Terminy spotkań Algorytmika

05 października, 12 października, 26 października, 23 listopada.

W listopadzie ruszają Warsztaty animacji poklatkowej
Przewidziane są trzy spotkania po 5 h każde. + spotkanie dodatkowe.
Uczestnicy w 4 osobowych grupach przygotuja krótki film o tresci matematycznej.
Najlepsz efilmy zostaną nagrodzone.
Terminy spotkań Warsztaty animacji poklatkowej

24 listopada, 25 listopada, 30 listopada i spotkanie dodatkowe (na dokończenie pracy) 1 grudnia.

Godziny spotkań i numery sal zostana opublikowane w terminach pózniejszych,

Matematyka dla Ambitnych pierwsze zajęcia

Rozpoczynamy zajęcia warsztatowe "Matematyka dla Ambitnych" w roku szkolnym 2019/2020.
Pierwsze zajęcia 1.10.2019 r godz. 16.30-19.45 w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Koszykowa 75.
Numer sali będzie wywieszony w gmachu na dole.

Zajęcia będa odbywały się we wtorki, godz. 16.30-19.45 W przerwie zajęć, jak zwykle smaczna pizza i coś do picia.

Na pierwszych zajęciach rozpoczniemy od testu, który pozwoli nam na nowo podzielić Was na grupy (ze wzgłędu na stopień zaawansowania) Na test zapraszamy starych i nowych uczestników.
Na zajęcia zapraszamy wszystkie osoby, które uczęszczały na zajęcia w ubiegłym roku i potwierdziły chęć uczestnictwa w roku bieżącym oraz osoby z listy osób zakwalifikowanych i lisy rezerwowej (po dostarczeniu wszystkich dokumentów)
Obie listy znajdują sie w zakładce Matematyka.

Test kwalifikacyjny Mistrz kodowania

Test kwalifikacyjny na zajęcia Mistrz kodowania odbędzie się w dniu 25 września, o godzinie 16.30 w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Koszykowa 75, sala 328
Test zaplanowany jest na 2 h.

Zapraszamy na test wszystkich zgłoszonych w czasie rekrutacji.

Lista osób zakwalifikowanych do zajęć zostanie opublikowana do końca tygodnia.
Na pierwsze regularne zajęcia zaprosimy Was w środę 2 października o godz. 16.30

Rekrutacja na zajęcia w semestrze zimowym 2019/20

Rekrutacja na zajęcia w semestrze zimowym rozpocznie się we wrześniu.
Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji na stronie.

Wyniki rekrutacji szkół do zadania "Spotkania z matematyką"

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie udziałem w zajęciach matematycznych dla szkół. Jest nam przykro, że nie możemy przyjąć wszystkich zainteresowanych szkół.
Przede wszystkim nie mogliśmy przyjąć szkół podstawowych- to zadanie jest skierowane do uczniów Szkół licealnych. Po wakacjach rozpoczniemy rekrutację szkół do zadania Matematyka filmowa, na zajęcia w oparciu o przygotowywane filmy lub komiksy matematyczne.

Liczymy, że ze szkołami dla których zabrakło miejsca na liście podstawowej znajdziemy jakąś formułę współpracy i zorganizowania zajęć matematycznych dla uczniów.
Lista szkół przyjętych do projektu znajduje się w zakładce Matematyka, Spotkania z Matematyką.
Uwzględnione zostały tylko szkoły które przysłały dokumenty w terminie.

Z każdej szkoły przyjmiemy jedną grupę uczniów (nie muszą to być uczniowie tylko z jednej klasy)
Szkoły przyjęte do projektu zobowiązane są dostarczyć nam dokumenty rekrutacyjne 25-30 uczniów. Każdy z uczniów powinien założyć konto na portalu i po jego zatwierdzeniu wydrukować kwestionariusz i oświadczenie uczestnika. Dokumenty te po podpisaniu uczestnicy składają w szkołach. Papierowe zgłoszenie szkoły, podpisaną klauzulę informacyjną oraz dokumenty zgłoszonych uczniów powinny być do nas wysłane do 10 czerwca (decyduje data stempla pocztowego)
Adres
Wydział Fizyki
Politechnika Warszawska
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

z dopiskiem "Rekrutacja MatFizChem" na kopercie.
Komplet dokumentów można też dostarczyć najpóźniej do 10 czerwca 2019 osobiście, w godzinach 10.00-14.00 do pok. 131 Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Szkoły, które chciałyby do projektu włączyć uczniów którzy rozpoczną naukę we wrześniu 2019 roku powinny to zaznaczyć w zgłoszeniu.

Brak terminowego dostarczenia dokumentów zgłoszenia szkoły lub dokumentów uczniów spowoduje skreślenie szkoły z projektu (na to miejsce przyjęte będą szkoły z listy rezerwowej)
W przypadku uczniów, którzy rozpoczną naukę we wrześniu nieprzekraczalny termin przesłania dokumentów uczniów to < strong> 6 września .
Wszystkie szkoły licealne, również te z listy rezerwowej, zapraszamy w dniu 12 września na V Dzień Popularyzacji Matematyki.

Strony

Subskrybuj MatFizChem RSS