Rekrutacja

Zadania

grupa docelowa

Zgłaszanie grup szkolnych

Grupy szkolne zgłaszane są przez nauczycieli. Nauczyciel wypełnia formularz zgłoszenia szkoły, który znajduje sie po lewej stronie strony. Formularz przesyłany jest na adres mfch@mini.pw.edu.pl
Po zaakceptowaniu szkoły wszyscy uczniowie wypełniają dokumenty rekrutacyjne.

Tworzenie konta

Po zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie, pierwszym krokiem, jaki należy wykonać aby zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie jest stworzenie konta w systemie informatycznym. W tym celu wybieramy odnośnik Utwórz nowe konto z menu po lewej i podajemy swoje dane.
Już na etapie rekrutacji potrzebna jest zgoda rodziców/opiekunów na Twój udział w projekcie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu.
Skan zgody należy wprowadzić do systemu na etapie tworzenia konta. W panelu użytkownika , na stronie "Moje konto" klikamy zakładkę "Edytuj", następnie "Wybierz plik", a po wybraniu klikamy "Wyślij plik" oraz na dole strony przycisk "Zapisz".
Po upływie chwili, na nasz adres e-mail powinna dotrzeć wiadomość z informacją jak aktywować konto. Prosimy pamiętać o ustawieniu i zapamiętaniu hasła!

Osoby, które już maja konto na stronie wchodzą w zakładkę "moje konto", następnie "edytuj" i wybierają nowe zajęcia interesujące ich w danym roku (na dole strony).

Przygotowanie i przekazanie dokumentów rekrutacyjnych

Kolejnym krokiem jest wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych :
Kartę rekrutacji należy wydrukować z systemu po wpisaniu swoich danych.
Dokumenty: klauzula informacyjna, karta rekrutacji, deklaracja uczestnictwa, kwestionariusz osobowy i oświadczenie uczestnika należy wydrukować i podpisać oraz należy dołączyć kopię legitymacji szkolnej.

Dokumenty te należy pobrać ze strony, wydrukować i podpisać.

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Wydział Fizyki
Politechnika Warszawska
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

z dopiskiem "Rekrutacja MatFizChem" na kopercie.

Usuwanie konta

Aby usunąć konto i tym samym wypisać się z listy mailingowej) należy się zalogować i wybrać "moje konto" w panelu użytkownika po lewej stronie. W zakładce "Edytuj" znajduje się przycisk "Anuluj konto" po naciśnięciu którego konto zostanie usunięte z systemu.