Open Lab

OPEN LAB to cykl warsztatów chemicznych dla klas szkolnych, realizowane w laboratoriach chemicznych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej (ul. Noakowskiego 3).

W ramach projektu w okresie 09.2019 - 01.2021 r. przeprowadzonych zostanie łącznie 60 cykli warsztatów chemicznych (łącznie 240 warsztatów) dla łącznej liczby 1800 uczniów z terenu całej Polski. Na każdy cykl zajęć składać się będą 4 warsztaty laboratoryjne po 5 godzin lekcyjnych każdy (łącznie 20h zajęć na każdy cykl), w ramach których młodzież przerobi eksperymentalnie cały program nauczania chemii dla swojej klasy.

Każdy warsztat będzie trwał 5 godzin lekcyjnych. Z czego jedna godzina lekcyjna stanowić będzie lekcję wprowadzającą (teoretyczne podstawy danego tematu), natomiast w czasie pozostałych 4 godzin lekcyjnych młodzież będzie samodzielnie wykonywać szereg doświadczeń chemicznych w ramach tematów skorelowanych z podstawą programową.

Klasę do udziału w warsztatach może zgłosić jedynie nauczyciel chemii, który będzie brał aktywny udział w zajęciach realizowanych w laboratorium. Zajęcia będą realizowane w tygodniu szkolnym i/lub w soboty (w zależności od preferencji grupy). W ramach projektu przewidziano możliwość pokrycia kosztów dojazdu klas szkolnych z miejscowości oddalonych od Warszawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy do udziału również grupy spoza Warszawy.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są w trybie ciągłym. Formularz rejestracyjny dostępny jest tutaj.