Szkoła Młodego Chemika

Zadanie Szkoła Młodego Chemika skierowane jest do uczniów, którzy mieli już styczność z chemią na lekcjach w szkole, czyli dla 7 i 8 klasy szkoły podstawowej oraz szkół średnich. W ramach zadania uczniowie wezmą udział w cyklu zajęć laboratoryjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, na które składa się 5 dni weekendowych zajęć (soboty) trwających po 5 godzin lekcyjnych (łącznie 25 godzin lekcyjnych w całym cyklu). Zajęcia są poświęcone różnym metodom badawczym, na każde zajęcia składa się 1 godzina lekcyjna wykładu teoretycznego oraz 4 godziny lekcyjne pracy w laboratorium chemicznym.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych, doktorantów i absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w laboratoriach chemicznych usytuowanych w budynku Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej przy ul. Noakowskiego 3.

Z uwagi na duże zainteresowanie zadaniem aby zakwalifikować się do udziału w zajęciach młodzież będzie zobligowana do wzięcia udziału w sprawdzianie kwalifikacyjnym z podstaw chemii, który pozwoli wyłonić osoby najlepiej przygotowane do uczestnictwa w zajęciach.

Test kwalifikacyjny będzie oparty o materiał szkolny, wiedzę chemiczną ogólną i elementy rozszerzenia.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są do 13 marzec 2020 r. Formularz rejestracyjny dostępny jest https://klatrat.org/projekt/szkoa-modego-chemika-2020-wiosna