Kontakt

"MatFizChemPW - podnoszenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz ICT u młodzieży szkolnej"

Wydział Fizyki
Politechnika Warszawska
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

Koordynator projektu
dr hab. inż. Jerzy Antonowicz e-mail: mfch at mini.pw.edu.pl

Administrator serwisu (kontakt wyłącznie w sprawach technicznych)
mgr inż. Michał Radzki, e-mail: Michal.Radzki [at] pw.edu.pl