Chemiczne Staże Badawcze

Chemiczne Staże Badawcze to zadanie skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie uzdolnionych w dziedzinie chemii. Projekt ma na celu wyłonienie 40 najzdolniejszych uczniów w zakresie chemii (po 20 uczniów w r.szk 2019/2020 oraz 2020/2021), którzy dostaną szansę na samodzielną realizację prac naukowo-badawczych. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie indywidualnych opiekunów naukowych - pracowników naukowych Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

W czasie odbywania stażu każdy z uczestników będzie miał możliwość korzystania z laboratorium chemicznego i aparatury badawczej oraz niezbędnych do badań odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych. W czasie realizacji projektu naukowego uczestników projektu będą prowadzić i wspierać indywidualni opiekunowie naukowi - pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

Na zakończenie stażu (czerwiec) uczestnicy wezmą seminarium naukowym, podczas którego przedstawią wyniki swoich badań w w ramach sesji posterowej, a wybrane badania zostaną zaprezentowane przez autorów w formie wystąpień ustnych.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są do 15 października 2019 r. Formularz rejestracyjny dostępny jest tutaj.

Wszystkie osoby, które zgłoszą się do udziału w projekcie zostaną zaproszone na rekrutację, w wyniku której zostanie wybieranych 20 stażystów.