Indywidualne praktyki laboratoryjne

Zajęcia 2022/2023

Przykładowe opisy tematów praktyk:
- Symulacje komputerowe jako narzędzie pracy fizyka
- Materiały domieszkowe metalami ziem rzadkich oraz praktyczne zastosowanie analizy matematycznej w opracowaniu danych doświadczalnych
- Gra w zimno-ciepło z bateriami, czyli dylemat Złotowłosej w magazynowaniu energii

W ramach indywidualnych praktyk laboratoryjnych wybrani uczniowie pod okiem i przy wsparciu opiekunów naukowych będą samodzielnie realizować prace naukowo-badawcze. Uczestnicy dokonają wyboru tematów badawczych z listy tematów zaproponowanych przez opiekunów nauk. Proponowane tematy będą dotyczyć zagadnień ważnych dla rozwoju nauki oraz przemysłu.

Praktyczne zajęcia w naukowych laboratoriach Wydziału Fizyki realizowane będą pod opieką charyzmatycznych pracowników naukowych oraz uzdolnionych doktorantów wydziału. Służyć będą rozwijaniu zainteresowań i kompetencji naukowych dla najbardziej utalentowanych i zaangażowanych licealistów, wspierając ich zainteresowania w zakresie fizyki.

Indywidualne praktyki laboratoryjne odbywać się będą w każdym semestrze trwania projektu. Składać się będzie z 5 spotkań po 5 godzin (łącznie 30 godzin) w grupach dwuosobowych pod opieką tutora związanego z wybranym tematem naukowym.
Terminy spotkań ustalane będą indywidualnie z tutorem.

W trakcie praktyk, uczniowie realizować będą prace naukowe (zaplanowanie eksperymentu, wykonanie pomiarów, analiza danych itp.), których wyniki zostaną podsumowane w postaci raportu naukowego oraz zaprezentowane na seminarium podsumowującym semestr.

Udział w IPL to doskonała okazja dla szczególnie uzdolnionych licealistów na kontakt z nowoczesną aparaturą badawczą oraz możliwość dalszego rozwoju swoich fascynacji fizyką pod okiem pracowników naukowych PW.>