Matematyka dla Ambitnych, warsztaty matematyczne przygotowujące do olimpiad i konkursów

Podział na grupy w roku 2021/2022
Zajęcia na platformie zoom. Link do zajęć wyślemy uczestnikom przed południem w dniu zajęć.
Grupa P1 PONIEDZIAŁEK, godz. 17.00-20.15

Alicja Bereżańska
Karol Bieżuński
Tymoteusz Bultrowicz
Monika Jung
Anna Barbara Junosza-Szaniawska
Łukasz Kaniasty
Julia Klimiuk
Szymon Król
Mateusz Lachowicz
Stanislaw Makowski
Adam Morawski
Maciej Orłowski
Mikołaj Piosik
Alicja Przeździecka
Antoni Przybyszewski
Jan Paweł Taran
Jan Wiśniewski
Weronika Zalewska

Grupa W1 Wtorek, godz. 17.00-20.15
Piotr Farnik
Michał Giermek
Grzegorz Gniadzik
Mateusz Kapuściński
Karol Krzemiński
Adam Krzysik
Szymon Kuczyński
Piotr Pieniążek
Agnieszka Płudowska
Andrzej Poleciński
Kalina Staszewska
Jan Vlădoiu

Grupa W2 Wtorek, godz. 17.00-20.15

Marcin Baran
Tymoteusz Czapkowski
Zuzanna Dąbrowska
Kacper Jasiński
Piotr Karaffa-Korbutt
Michał Kasznia
Julia Kędziorska
Martyna Kurec
Bartosz Motorny
Kacper Moździerz
Łukasz Mruczkowski
Anna Nałęcz
Małgorzata Rabsztyn
Anna Rogalska
Aleksander Romasz
Witold Szubarga
Hubert Śmigiel
Maja Wacławska
Robert Wojtkowiak

Grupa W3 Wtorek, godz. 17.00-20.15

Mikołaj Gawryś
Michał Iwanicki
Maja Kielan
Stanisław Lada
Oliwier Misztal
Kacper Mocarski
Karol Musieliński
Mateusz Podgórski
Patryk Pol
Piotr Ryżak
Krystian Stefański
Piotr Wielgolewski
Maja Witecka
Krzysztof Zdon

Rozpoczynamy rekrutację na zajęcia w roku szkolnym 2021/22/
Zapraszamy uczniów ostatnich klas szkół postawowych i szkół ponadpodstawowych z całej Polski zainteresowanych matematyką i myślących o studiach matematycznych, informatycznych lub na kierunkach politechnicznych.
Zachęcamy do udziału w zajęciach wszystkich myślących o starcie w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów, Olimpiadzie Matematycznej, Konkursie Internetowym Politechniki Warszawskiej i innych konkursach..
Zajęcia będą odbywały sie zdalnie na platformie Zoom prawdopodobnie w poniedziałki lub wtorki w godzinach popołudniowych.

REKRUTACJA 2020/21 - ZAKOŃCZONA
Zajęcia planujemy na platformie Zoom.

Grupa P1 Termin zajęć: poniedziałki 18.00-20.30
Pierwsze zajęcia 26 października. Link do zajęć zostanie wysłany mailem w poniedziałek rano.

Weronika Antkiewicz
Apolonia Ciompa
Elijah Dyga
Dominik Fus
Dominik Góralczyk
Inga Grabska
Aleksander Jabłoński
Dawid Jankowski
Helena Jarucka
Kacper Jasiński
Małgorzata Jesiotr
Urszula Jędrusiak
Piotr Karaffa-Korbutt
Michał Karwowski
Gabriela Kumorowska
Wiktoria Małażewska
Maciej Masalski
Natan Misztal
Bartłomiej Modzolewski
Marek Morawski
Adam Morawski
Helena Mróz
Dominik Pastuszko
Emilka Pilaszek
Adrian Poreda
Jan Pytkowski
Filip Rutyna
Zuzanna Sikorska
Wiktor Socha
Krystian Stefański
Julia Szajer
Krzysztof Szałkowski
Milena Szczepanik
Dominik Śledziewski
Nina Świerk
Remigiusz Tatar
Jakub Trawiński
Kacper Wądołkowski
Weronika Zalewska
Iryna Zherebukh

Grupa W1 Termin zajęć: wtorki 17.15-19.45
Pierwsze zajęcia 27 października. Link do zajęć zostanie wysłany mailem we wtorek rano.

Wiktoria Bortlisz
Dominik Czajka
Łucja Alicja Gleń
Grzegorz Gniadzik
Michał Iwanicki
Jan Jabłoński
Miłosz Kowalczyk
Oskar Krzesiak
Adam Krzysik
Franciszek Kycia
Mateusz Lachowicz
Maksymilian Majewski
Antoni Oleszyński
Oskar Pogoda
Ola Skibicka
Tymon Srokosz
Jan Statkevič
Oliwier Wach
Piotr Wielgolewski
Robert Wojtkowiak
Karol Zalewski
Justyna Ziółkowska

Grupa W2 Termin zajęć: wtorki 17.15-19.45
Pierwsze zajęcia 27 października. Link do zajęć zostanie wysłany mailem we wtorek rano.

Wiktor Bagiński
Alicja Bereżańska
Jan Bocheński
Jakub Bryja
Tymoteusz Bultrowicz
Bartłomiej Domanowski
Aleksander Drwal
Urszula Duraj
Julia Godlewska
Joanna Gorajewska
Bartosz Górny
Maksymilian Karbasz
Bazyli Kempczyński
Julia Kędziorska
Oliwia Kęskrawiec
Maksymilian Korpacki
Paulina Kulesza
Stanisław Lada
Mateusz Małachowski
Andrzej Maroń
Krzysztof Michałek
Kacper Mocarski
Anna Nałęcz
Piotr Olbryś
Maciej Orłowski
Mateusz Pisański
Magdalena Plona
Alicja Przeździecka
Mateusz Rosiak
Jakub Skibicki
Kaja Srokosz
Mateusz Szczepański
Krzysztof Śledź
Przemysław Warmijak
Julia Weremczuk
Maciej Zadrożny
Przemysław Zajko
Zofia Zdancewicz

Grupa W3 Termin zajęć: wtorki 17.15-19.45
Pierwsze zajęcia 27 października. Link do zajęć zostanie wysłany mailem we wtorek rano.

Marta Błoch
Emanuel Czernik
Kamil Dymiński
Julia Girtler
Mikołaj Gorączko
Maja Kielan
Juliusz Kluge
Filip Kopyt
Hubert Kwiecień
Maksym Małek
Ryszard Markowski
Oliwier Misztal
Michał Mnich
Karol Musieliński
Marcin Pisański
Małgorzata Rabsztyn
Patryk Rogalski
Zuzanna Rostkowska
Łukasz Skiba
Jan Staruch
Marcin Stopka
Igor Szymczak
Radosław Ślęzak
Erwin Trynkus
Hubert Wach
Piotr Wiśniewski
Maciej Wychowański
Krzysztof Zdon
Oskar Żebrowski

Wszystkich którzy z ważnych przyczyn nie mogli wziąć udziału w teście proszę o kontakt. Nie ma możliwości pisania testu po raz drugi.
Lista uczestników z podziałem na grupy zostanie opublikowana na stronie w piątek 23 października. w godzinach popołudniowych.

Test wstępny

1. Test wstępny odbędzie się w dniu 19 października 2020 r Test jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników. Celem testu jest podział uczestników na grupy ze względu na poziom zaawansowania.
Wyniki poszczególnych uczestników nie będa nikomu udostępniane - w szczególności nie będą wysyłane do szkół. Statystyczne wyniki testu wstępnego (bez nazwisk piszących), razem z wynikami końcowymi będą wykorzystane w sprawozdaniu z realizacji projektu.
Aby jak najwięcej skorzystać z zajęć każdy z uczestników powinien rozwiązać zadania testowe samodzielnie.

2. Około godziny 17.00 każdy z uczestników otrzyma na maila kod do rozpoczęcia testu. Kod jest ważny do godziny 19.00

3. W teście mogą wziąć udział jedynie uczestnicy, którzy się wcześniej zarejestrowali.

4. Aby rozpocząć test należy zalogować się na stronie, wybrać test, nacisnąć rozwiąż i wprowadzić kod. Trzeba to zrobić przed godziną 19.00. Po godzinie 19.00 rozpoczęcie testu nie będzie możliwe. Od chwili wprowadzenia kodu każdy z uczestników ma 45 minut na rozwiązanie testu. Możliwe jest wcześniejsze wysłanie odpowiedzi poprzez naciśnięcie przycisku ZAKOŃCZ.
UWAGA-ważne Naciśnięcie przycisku ZAKOŃCZ powoduje zakończenie całego testu bez możliwości powrotu. NIE nalezy go naciskać, jesli chcemy przejść do innego zadania.

5. W czasie rozwiazywania zadań można przechodzić od zadania do zadania -nie trzeba zadań rozwiązywac w ustalonej kolejności. Wylogowanie się z systemu celowe, lub przypadkowe nie powoduje automatycznego zakończenia testu. Można wrócić do testu, ale czas jest liczony od chwili wpisania kodu. Po upływie wyznaczonego czasu system wylogowuje uczestnika zapisując mu wynik.

6.. Test jest testem wielokrotnego wyboru. W każdym zadaniu należy zaznaczyć wszystkie poprawne odpowiedzi (czasem może być więcej niż jedna odpowiedź prawidłowa) W każdym zadaniu co najmniej jedna odpowiedź jest poprawna.

W dniu 19 października 2020 w godzinach popołudniowych odbędzie się test wstępny. Szczegółowy harmonogram testu zamieścimy w poniedziałek rano.
Test jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników: dla nowych i tych którzy kontynuują udział w projekcie
Aby wziąć udział w teście uczestnicy proszeni są o założenie konto na stronie internetowej Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich - Matematyka organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Założenie konta następuje przez wpisanie unikalnego identyfikatora, hasła, powtórzenie hasła, podanie adresu poczty elektronicznej oraz wysłanie danych, co stanowi też potwierdzenie akceptacji warunków Regulaminu Konkursu i Ligi. Poza podaniem podstawowych danych trzeba wykonać prosty test eliminujący boty internetowe, a uczestnicy którzy nie mają 16 lat powinni wgrać skan zgody Rodziców/Opiekunów (wzór znajduje się na stronie konkursu)
Poprawne założenie konta jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w projekcie.
Po zalogowaniu się na konto w zakładce Promocje należy zapisać się na Matematyka dla Ambitnych, warsztaty matematyczne_test wstępny_październik 2020.

Strona Konkursu będzie przez nas wykorzystywana w trakcie zajęć, zapamiętajcie więc hasło do strony.

WYNIKI REKRUTACJI 2020/2021
Osoby zakwalifikowane do projektu, które zostały powiadomione mailem proszone są teraz o wypełnienie dokumentów uczestnika: (Kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie uczestnika-do pobrania). Dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej na adres mfch@mini.pw.edu.pl oraz pocztą na adres:
Wydział Fizyki
Politechnika Warszawska
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
Wszystkich uczestników, zakwalifikowanych obecnie i kontynuujących udział w projekcie prosimy o założenie konta na portalu Powszechnego Internetowego Konkursu z matematyki https://konkurs.mini.pw.edu.pl/
a następnie zarejestrowaniu się na test wstępny Matematyka dla Ambitnych, warsztaty matematyczne_test wstępny_październik 2020 w zakładce Promocja.

Zajęcia 2020/2021
Zajęcia będą odbywały się online w poniedziałki i wtorki. w godzinach popołudniowych . Zapraszamy uczestników z całej Polski zainteresowanych matematyką i myślących o studiach matematycznych, informatycznych lub na kierunkach politechnicznych.. Zachęcamy do udziału w zajęciach wszystkich myślących o starcie w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów, Olimpiadzie Matematycznej, Konkursie Internetowym Politechniki Warszawskiej i innych konkursach..

REKRUTACJA 2019/2020
W wyniku rekrutacji we wrześniu do udziału w projekcie zakwalifikowały się osoby z poniższej listy zakwalifikowanych (złożyły one wszystkie dokumenty rekrutacyjne w terminie)
Aby uczestniczyć w projekcie wymienione niżej osoby zakwalifikowane proszone są teraz o wypełnienie dokumentów uczestnika: (Klauzula informacyjna, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie uczestnika-do pobrania w zakładce Matematyka.) Dokumenty nalezy dostarczyć do biura projektu, lub przynieść na pierwsze zajęcia. Ostateczny termin dostarczenia dokumentów 1.10.2019r.

Ponadto na liście rezerwowej znajdują sie osoby, które wypełniły dokumenty rekrutacyjne elektronicznie, ale nie dostarczyły ich z podpisami do biura projektu. Jeśli osoby te wypełnią dokumenty rekrutacyjne oraz dokumenty uczestnika i najpóźniej do 1.10.2019 r dostarczą je do biura projektu (lub przyniosą na pierwsze zajęcia) zostana uczestnikami projektu. I zapraszamy je na pierwsze zajęcia.
UWAGA: Lista poniższa nie zawiera nazwisk osób, które potwierdziły chęc kontynuacji . Oczywiście sa one nadal uczestnikami projektu.
Lista osób zakwalifikowanych
1. Weronika Antkiewicz
2. Karol Duszczyk
3. Jakub Fortuniak-Burkacki
4. Nataniel Krasowski
5. Oskar Krzesiak
6. Marek Kycia
7. Hubert Laskus
8. Bruno Michalski-Stępkowski
9. Bartłomiej Niemczyk
10. Jakub Skibicki
11. Wiktoria Sosnowska
12. Tymon Srokosz
13. Kaja Srokosz
14. Ignacy Stępniewski
15. Adam Warda
16. Bogumił Wardecki
17. Ewa Wiśniewska
18. Krzysztof Zdon
19. Tymon Żarski
20. Tomasz Żyliński
21. Patryk Rogalski
22. Natasza Gmur
23. Anastazja Rosanoff
24. Julia Nosarzewska
25. Gabriela Siedlecka

Lista rezerwowa

1. Joanna Aszklar
2. Weronika Bagniewska
3. Wojciech Błaszak
4. Marta Błoch
5. Jakub Dąbrowski
6. Michał Dobrowolski
7. Antoni Gmitruk
8. Nadia Gołaszewska
9. Wojciech Haliniak
10. Mikołaj Jacniacki
11. Zofia Kotowska
12. Jakub Łęgowski
13. Mateusz Mazurczak
14. Miłosz Mysłek
15. Małgorzata Nadolska
16. Jędrzej Osiecki
17. Fryderyk Pijanowski
18. Julia Radomska
19. Michał Rynkun
20. Olga Rzymkowska
21. Łukasz Skiba
22. Kacper Skwarek
23. Jakub Słowikowski
24. Filip Sobkowicz
25. Mateusz Sosnowski
26. Piotr Strzelczyk
27. Hanna Witecka
28. Mateusz Witkowski

Dokumenty:
Karta rekrutacji
Deklaracja uczestnictwa
Klauzula informacyjna
Kwestionariusz osobowy
Oświadczenie uczestnika

Rozpoczynamy dodatkowa rekrutacje. Aktualnie jest wolnych 20 miejsc.
Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych.

Osoby, które zostały zakwalifikowane w poprzedniej rekrutacji prosimy o potwierdzenie uczestnictwa droga mailową mfch@mini.pw.edu.pl

Gratuluję wszystkim zakwalifikowanym na warsztaty "Matematyka dla Ambitnych"

Poniżej prawie ostatecznie listy grup (aktualne do końca roku) Drobne zmiany są jeszcze możliwe.
Listy będą co jakiś czas aktualizowane w miare potrzeb i postępów uczestników.

Grupa 1 (początkujący)
Zajęcia 4 oraz 11 czerwca sala 312 III piętro
Poznaj Olimpiadę Matematyczną Juniorów

1 Miłosz Andrzejewski
2 Piotr Bajor
3 Dominik Ciborowski
4 Mikołaj Cichecki
5 Kacper Dembe
6 Katarzyna Furmanek
7 Kacper Górecki
8 Mateusz Handzlik
9 Antoni Janicki
10 Matylda Jaźwiec
11 Piotr Jęczmiński
12 Rafał Karwan
13 Wiktoria Krasowska
14 Mikołaj Krispel
15 Adam Krzysik
16 Wojciech Kubiak
17 Michał Pawlak
18 Zuzanna Retajczyk
19 Magdalena Sawicka
20 Jan Schendiman
21 Maciej Sitnik
22 Aleksandra Skibicka
23 Jan Statkevič
24 Bartosz Stegienka
25 Amelia Tarnowska
26 Wiktor Wieteska
27 Błażej Wróblewski
28 Szymon Zembol
29 Justyna Ziółkowska

Grupa 2 (średniozaawansowani)
Zajęcia 4 oraz 11 czerwca sala 313 III piętro
Jeszcze więcej kombinatoryki

1 Grzegorz Bernaś
2 Aleksandra Borowiec
3 Marcel Chwiałkowski
4 Atanazy Gawrysiak
5 Stanisław Janaszek
6 Adam Janik
7 Marek Kowalski
8 Kacper Koźluk
9 Michał Krasowski
10 Mikołaj Krispel
11 Stanisław Lada
12 Rafał Skarbek
13 Jakub Słoniewski
14 Jan Józef Staruch
15 Stanisław Swierczynska
16 Mateusz Wacławiak
17 Krzysztof Zdon
18 Martyna Słomczewska
19 Stanisław Zieliński
20 Igor Nowik

Grupa 3 (zaawansowani)
Zajęcia 4 oraz 11 czerwca sala 313 III piętro
W krainie geometrii płaskiej

1 Kacper Cholewiński
2 Krzysztof Goławski
3 Paweł Gozdur
4 Szymon Kałużny
5 Jakub Karpiński
6 Igor Klimczak
7 Marcin Laszczka
8 Franciszek Latała
9 Dominik Mandes
10 Ryszard Janusz Markowski
11 Daniel Mastalerz
12 Pola Mościcka
13 Bartosz Niedzielski
14 Marcin Niemyjski
15 Grzegorz Nowakowski
16 Igor Nowik
17 Paweł Preibisch
18 Paweł Samsel
19 Marcin Stopka
20 Michał Wiśniewski
21 Igor Witczak

Do końca roku odbęda się jeszcze 4 zajęć a potem liczymy na Waszą obecność w przyszłym roku. Nie będziemy ukrywać, czeka Was sporo pracy ale też sporo satysfakcji.
Zajęcia będa odbywały się w gmachu Wydziału Matematyki I Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75 (Teren Centralny Politechniki Warszawskiej))
Numery sal będa każdorazowo umieszczane na parterze gmachu na tablicy przy schodach.

W czasie zajęć warsztatowych odbywać się będą Konkursy/testy rozgrywane się przy użyciu Systemu Informatycznego Powszechnego Internetowego Konkursu z matematyki oraz komputera udostępnionego przez Organizatora i przy wykorzystaniu specjalnie do tego celu stworzonej bazy zadań. Prowadzony będzie ranking uczestników i na zakończenie każdego roku najlepsi dostana dyplomy i drobne upominki. Jednocześnie te zadania będa służyły ciągłemu monitorowaniu postępów uczestników a dla prowadzących będą dostarczały informacji które tematy należy powtórzyć, na które zwrócić większa uwagę.
Test przeprowadzony na pierwszych zajęciach pozwoli podzielić grupę na trzy-w zależności od stopnia zaawansowania.
Aby sprawnie przeprowadzić test, a potem konkursiki uczestnicy proszeni są o założenie konto na stronie internetowej Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich - Matematyka organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej https://konkurs.mini.pw.edu.pl.
Założenie konta następuje przez wpisanie unikalnego identyfikatora, hasła, powtórzenie hasła, podanie adresu poczty elektronicznej oraz wysłanie danych, co stanowi też potwierdzenie akceptacji warunków Regulaminu Konkursu i Ligi. Poza podaniem podstawowych danych trzeba wykonać prosty test eliminujący boty internetowe, a uczestnicy którzy nie mają 16 lat powinni wgrać skan zgody Rodziców/Opiekunów (wzór znajduje sie na stronie konkursu)
Poprawne założenie konta jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w projekcie.
Wszyscy którzy takie konto mają, bo brali udział w Konkursie lub Ligowych Konkursach MiNI Akademii nie zakładać konta powtórnie.

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu w roku 2018/2019.
Szczegółowe informacje o pierwszych zajęciach pojawia sie jutro.

1 Miłosz Andrzejewski
2 Piotr Bajor
3 Marcin Baran
4 GRZEGORZ BERNAŚ
5 Aleksandra Borowiec
6 Kacper Cholewiński
7 Marcel Chwiałkowski
8 Dominik Ciborowski
9 MIKOLAJ CICHECKI
10 Kacper Dembe
11 Katarzyna Furmanek
12 Atanazy Gawrysiak
13 Krzysztof Goławski
14 Kacper Górecki
15 Mateusz Handzlik
16 Stanisław Janaszek
17 Antoni Janicki
18 Adam Janik
19 Matylda Jaźwiec
20 Piotr Jęczmiński
21 Szymon Kałużny
22 Adrianna Karasińska
23 Jakub Karpiński
24 Rafał Karwan
25 Maciej Kicior
26 Igor Klimczak
27 Marek Kowalski
28 Kacper Koźluk
29 WIKTORIA KRASOWSKA
30 MICHAŁ KRASOWSKI
31 Mikołaj Krispel
32 Adam Krzysik
33 Wojciech Kubiak
34 Małgorzata Kubiak
35 Stanisław Lada
36 Franciszek Latała
37 Dominik Mandes
38 Wiktoria Marczyńska
39 Ryszard Janusz Markowski
40 Daniel Mastalerz
41 Maciej Mitrowski
42 Pola Mościcka
43 Jakub Mroczek
44 Bartosz Niedzieslki
45 Marcin Niemyjski
46 Grzegorz Nowakowski
47 Igor Nowik
48 Michał Pawlak
49 Paweł Preibisch
50 Ewelina Preś
51 Zuzanna Retajczyk
52 Dominika Rogozińska
53 Paweł Samsel
54 Magdalena Sawicka
55 Maciej Sitnik
56 Rafał Skarbek
57 Aleksandra Skibicka
58 Martyna Słomczewska
59 Jakub Słoniewski
60 Jan Józef Staruch
61 Jan Statkevič
62 Bartosz Stegienka
63 Marcin Stopka
64 Stanisław Swierczynska
65 Amelia Tarnowska
66 august tarres
67 Wiktor Wieteska
68 Michał Wiśniewski
69 Igor Witczak
70 Błażej Wróblewski
71 Krzysztof Zdon
72 Szymon Zembol
73 Stanisław Zieliński
74 Justyna Ziółkowska
75 Marcin Zonko

Lista rezerwowa
Mateusz Wacławiak

Pierwsze zajęcia dla uczniów zrekrutowanych do projektu (lista pojawi sie na stronie do 14 maja) we wtorek w dniu 21 maja o godzinie 16.30.

Cykl zajęć dla uczniów szczególnie zainteresowanych matematyką, lubiących wyzwania i przygotowujących się do udziału w konkursach i olimpiadach matematycznych.

Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów z klas 6-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.
zainteresowanych doskonaleniem swoich umiejętności związanych z rozwiązywaniem problemów, gotowych do ciężkiej pracy- samodzielnego rozwiązywania zadań -również w domu.
Zapewniamy dużo ciekawych niestandardowych problemów matematycznych, poszerzenie szkolnej wiedzy z matematyki oraz przygotowanie do Olimpiady Matematycznej Juniorów, Olimpiady Matematycznej, Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich -Matematyka i innych wyzwań konkursowych.

Zajęcia w formie wykładów poszerzających wiedzę matematyczną i warsztatów z rozwiązywania problemów.
Tematyka: metody rozwiązywania konkursowych i olimpijskich problemów matematycznych.
W ramach zajęć konkursy i mecze matematyczne.

W ramach projektu prowadzone będą zajęcia na trzech poziomach (w zależności od wieku i stopnia zaawansowania)
Przed rozpoczęciem zajęć test poziomujący

Spotkania 4 h lekcyjne wtorki godz. 16.30-20,00 według kalendarza, który zostanie ogłoszony po zakończeniu rekrutacji.

Zaczynamy już w maju.

REKRUTACJA
Uczniów zainteresowanych udziałem w warsztatach prosimy o wypełnienie formularzy rekrutacyjnych i dostarczenie ich do biura projektu (regulamin rekrutacji)
W przypadku dużej liczby chętnych przeprowadzony zostanie test wstępny sprawdzający umiejętności logicznego myślenia.
Pierwszeństwo mają uczestnicy prowadzonych obecnie na Wydziale warsztatów "Matematyka dla Ambitnych"