Komiksowa matematyka

Zapraszamy na cykl zajęć grupy szkolne.
Tematyka pierwszych zajęć Nieskończoność. Podczas zajęć postaramy się odpowiedzieć na pytanie: "Czym jest nieskończoność?", zobaczymy jak opisuje ją matematyk i jak wygląda w innych dziedzinach oraz otaczającym nas świecie. Ponadto w warsztatach będziemy wykorzystywali komiksy. Uczestnicy poznają metody porównywania liczby elementów w zbiorach oraz systemy liczbowe.
Czs trwania jednych warsztów 2h lekcyjne.

Termin zajęć zostanie ustalony z zainteresowanymi grupami.
Regulamin rekrutacji i formularze rekrutacyjne w zakładce Rekrutacja.

Chcemy obalić mit, że matematyka jest trudna, niezrozumiała a jej zastosowania są
zupełnie nieprzydatne zwykłemu śmiertelnikowi. Chcemy pokazać, że można o trudnych matematycznych
problemach i zagadnieniach mówić w sposób zabawny i zrozumiały.
Poznawani matematyki poprzez komiks pozwoli na jej lepsze zrozumienie.
Zostaną przygotowane trzy komiksy dotyczące tematów związanych z analizą danych, statystyką, matematyką i ochrona informacji.
Zagadnienia te będą przedstawiane uczestnikom projektu z wykorzystaniem materiałów w formie komiksów.

Cykl zajęć zaproponowany szkołom (rekrutujemy całe klasy ze szkół licealnych)
Z każdego tematu zajęcia dla 30 grup (20 osób w grupie): x 2 h.

Zajęcia w założeniu mają aktywizować grupę uczniów. Uczniowie poszerzają kompetencje matematyczne i
cyfrowe poznając zagadnienia matematyczne zilustrowane komiksem, a następnie są zachęcani do
zaproponowania tematu i wykonania podobnego komiksu ilustrującego matematyczne zagadnienie. W ten
sposób oswajają się z innymi zagadnieniami matematycznymi. Muszą się zastanowić jak to zagadnienie
przedstawić w formie atrakcyjnej dla innych. Wykonują pracę w grupie.
Autorzy najlepszych komiksów zostaną nagrodzeni, a ich prace będą prezentowane w czasie Dni Popularyzacji Matematyki.

Rekrutacja grup szkolnych do tego zadania rozpoczyna się we wrześniu w roku szkolnym 2019/2020.

Formularz zgłoszeniowy