Warsztaty Masterclass

Ideą Masterclass jest umożliwienie uczniom zdobycia doświadczeń w badaniu podstawowych praw fizyki cząstek elementarnych poprzez samodzielne wykonanie analizy danych w sposób jaki robią to w swojej pracy badawczej naukowcy. Zajęcia typu Masterclass organizowane są co roku przez instytuty naukowe i uniwersytety na całym świecie. W czasie jednodniowych zajęć uczestnicy z kilku krajów wykonują ten sam pomiar, a pod koniec dołączają do wideokonferencji, aby przedstawić i omówić wyniki. Wideokonferencja jest koordynowana i moderowana przez CERN w Szwajcarii lub Fermilab w USA.