Szkoła programowania w LabVIEW

Szkoła programowania w LabVIEW ma na celu nauczenie uczniów programowania w języku LabVIEW, który jest językiem graficznym powszechnie wykorzystywanym do komunikacji ze sprzętem pomiarowym zarówno w sektorze naukowym jak i w przemyśle. Uczestnicy szkoły programowania w LabVIEW zdobędą gruntowną wiedzę na temat podstaw programowania. Opanują posługiwanie się podstawowymi strukturami programistycznymi oraz będą tworzyć własne aplikacje zgodne z dobrymi praktykami programistycznymi. Zapoznają się z zaawansowanymi wzorcami programistycznymi, które będą mogli wykorzystywać nie tylko w środowisku LabVIEW. Zdobyta wiedza programistyczna ułatwi im poznawanie tekstowych języków programowania.

Ponadto uczestnicy szkoły opanują komunikację ze sprzętem pomiarowym, poznają praktyczne zastosowanie LabVIEW w nauce oraz przemyśle. Dowiedzą się o możliwych praktycznych zastosowaniach LabVIEW od tworzenia aplikacji pomiarowych aż do
kontroli zawansowanych maszyn przemysłowych. Zdobyta wiedza praktyczna ułatwi im kontynuowanie nauki na studiach technicznych oraz doświadczenie ze sprzętem będzie mile widziane w sektorze przemysłowym. Cały materiał realizowany w ramach szkoły programowania w LabVIEW będzie wystarczający do uzyskania certyfikatu CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer) National Instruments - uznawanego na całym świecie certyfikatu pierwszego stopnia, poświadczającego umiejętności programistyczne w środowisku NI LabVIEW.

Program szkoły programowania w LabVIEW będzie skupiał się na:
- Zapoznaniu uczniów z podstawowymi strukturami programistycznymi, które powtarzają się
w niemal każdym języku programowania.
- Nauczenie uczniów oprogramowania urządzeń pomiarowych oraz sterowania sprzętem z
poziomu LabVIEW.
- Zapoznanie uczniów z zaawansowanymi wzorcami programowymi, które również mogą być
wykorzystywane w innych językach programowania.
- Zapoznanie uczniów z dobrymi praktykami programistycznymi oraz schematem tworzenia
własnej aplikacji.
- Kompleksowe przygotowanie uczniów do egzaminu CLAD.

Czas realizacji jednego cyklu szkoleniowego wynosi 1 semestr (15 tygodni, 2x45min w tygodniu).