Spotkania z matematyką

Lista szkół przyjętych do projektu

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie
2. Liceum Pijarskie w Elblągu
3. Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
5. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie, Sokołów Podlaski
6. LXVII Liceum Ogólnokształcące im. J.Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie
7. XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie
8. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie
9. XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Mikołaja Reja w Warszawie
10. XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie
11. I LO im. H. Sienkiewicza w Płońsku

Lista rezerwowa

1. VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz
2.Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza, Sokołów Podlaski
3. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego, Warszawa
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, Mońki

W ramach tego zadania zrealizujemy zajęcia dla grup szkolnych ze szkół ponadpodstawowych.
Przewidujemy objęcie opieką 10-12 grup uczniów ze szkół licealnych z całej Polski.
W momencie rekrutacji zapraszamy uczniów I klas matematycznych.

W czasie trwanie projektu każda grupa będzie brała udział (2 razy w roku) w specjalnie dla niej przygotowanych zajęciach na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Każde spotkanie to 2 godziny wykładu oraz 4 godziny zajęć warsztatowych.

Ponadto planowane są wizyty uczniów z klas biorących udział w projekcie we wrześniowej ogólnopolskiej imprezie popularyzującej matematykę (Dni Popularyzacji Matematyki)
gdzie uczniowie będą mieli okazję wysłuchanie wykładów i wzięcia udziału w Warsztatach przygotowanych przez najlepszych popularyzatorów z całej Polski.
Dwa razy w czasie projektu, każda współpracująca szkoła zostanie odwiedzona przez pracownika Wydziału.

Program i tematyka zajęć przeprowadzonych we współpracujących szkołach zostanie skonsultowany z nauczycielami.

Do tego zadania prowadzimy rekrutację grup/klas szkolnych. Dyrektor szkoły zgłaszając taką grupę zobowiązuje się do wyznaczenia nauczyciela odpowiedzialnego za współpracę oraz zrekrutowania w swojej szkole grupy 25-30 uczniów zainteresowanych podnoszeniem kompetencji matematycznych.
Uczniowie zrekrutowani po zakończeniu rekrutacji szkół będą zobowiązani do wypełnienia i podpisania dokumentów uczestnika projektu-Oświadczenia i kwestionariusza osobowego.

Elektroniczną rekrutację szkół rozpoczniemy 27 maja i będzie ona trwała do 3 czerwca.
W dniu 4 czerwca ogłosimy wstępną listę szkół przyjętych do projektu oraz listę rezerwową. Następnie do 7 czerwca czekamy na podpisane zgłoszenia wraz z podpisaną klauzulą informacyjną wysłane na adres podany w regulaminie rekrutacji (decyduje data stempla pocztowego).

Ze wszystkimi szkołami zakwalifikowanymi do projektu Politechnika Warszawska podpisze umowę o współpracy w ramach projektu.

Koszty dojazdu na zajęcia do dla uczniów ze szkół położonych w dużej odległości od Warszawy mogą zostać pokryte z funduszy projektowych.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Klauzula informacyjna

Formularz zgłoszenia szkoły

Zgłoszenie szkoły (docx)