Kursy przygotowawcze do olimpiady i konkursów fizycznych

Zajęcia przygotowujące do olimpiady i konkursów fizycznych będą prowadzone będą przez pracowników lub doktorantów Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej i realizowane będą w postaci ćwiczeń audytoryjnych w wymiarze 3 godzin przez 10 tygodni semestru.

Zajęcia będą odbywały się w Audytorium Wydziału Fizyki PW, ul. Koszykowa 75. Przewidywanych jest 10 spotkań prowadzonych przez dr inż. Bogdana Wnętrzewskiego, wykładowcę Wydziału Fizyki PW.

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych, początkujących entuzjastów rozwiązywania zadań konkursowych z fizyki. W trakcie zajęć będą także wprowadzone i objaśnione w sposób zrozumiały intuicyjnie elementy matematyki wyższej – pochodne i całki.

Dokumenty:
Karta rekrutacji
Deklaracja uczestnictwa
Klauzula informacyjna
Kwestionariusz osobowy
Oświadczenie uczestnika