Matematyka

Zajęcia z matematyki i informatyki będa realizowane w ramach następujących zadań:

Matematyka dla Ambitnych
Mistrz kodowania
Edukacja filmowa
Spotkania z matematyką
Algorytmika
Komiksowa matematyka

REKRUTACJA
Uczniów zainteresowanych udziałem w zajęciach prosimy o wypełnienie formularzy rekrutacyjnych (zakładka Rekrutacja) i dostarczenie ich do biura projektu (patrz regulamin rekrutacji) wraz z kopia legitymacji szkolnej.

Dokumenty:
Karta rekrutacji
Deklaracja uczestnictwa
Klauzula informacyjna
Kwestionariusz osobowy
Oświadczenie uczestnika

Zgłoszenie szkoły:
Formularz zgłoszeniowy