Wakacyjne wielodyscyplinarne warsztaty olimpijskie

Wakacyjne wielodyscyplinarne warsztaty olimpijskie są dedykowane uzdolnionym uczniom ze szkół licealnym z małych miejscowości lub ze szkół, które nie mają tradycji olimpijskich.
Warsztaty wakacyjne to niebywała okazja, by spotkać się z wykładowcami uczelni, wysłuchać prawdziwych wykładów, wziąć udział w laboratoriach studenckich, rozwinąć kompetencje matematyczno - przyrodnicze, czy informatyczne.
Dobrane do poziomu uczestników zajęcia zwiększą ich umiejętność samodzielnego uczenia się, twórczego rozwiązywania problemów, myślenia krytycznego, a także kompetencje społeczne (umiejętność pracy w grupie).
Warsztaty będą interdyscyplinarne, czyli w każdych weźmie udział grupa 80 uczniów, spośród których każdy wybierze główną dyscyplinę wiodącą (matematykę , fizykę, chemię, czy też informatykę).
W trakcie warsztatów planowane są zajęcia wspólne dla wszystkich, lub też specjalistyczne.
Każdy z uczestników będzie miał przyjemność codziennie uczestniczyć w jednych ogólnych zajęciach - wybierze pewną liczbę zajęć nie ze swojej dyscypliny.
Przyczyni się to do lepszego poszerzenia ogólnej wiedzy uczestników.
Część zadań na warsztatach to zadania zespołowe: mecze zespołowe, potyczki algorytmiczne, zawody fizyczne i chemiczne itp.
Tego lata planowane są dwa turnusy.
Pierwszy z nich, lipcowy, polecamy fascynatom chemii.
Drugi, sierpniowy, dedykujemy zainteresowanym w szczególności fizyką, matematyką oraz informatyką.