Rekrutacja na zajęcia matematyczne

Przedłużamy rekrutację na zajęcia matematyczne (indywidualne i zbiorowe) do dnia 30 września