Algorytmika i Edukacja Filmowa terminy zajęć

W paździeniku rozpoczniemy zajęcia z Algorytmiki.
Przewidziane są cztery spotkania po 4h lekcyjne każde.
Zajęcia będa sie odbywały w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
Koszykowa 75
Terminy spotkań Algorytmika

05 października, 12 października, 26 października, 23 listopada.

W listopadzie ruszają Warsztaty animacji poklatkowej
Przewidziane są trzy spotkania po 5 h każde. + spotkanie dodatkowe.
Uczestnicy w 4 osobowych grupach przygotuja krótki film o tresci matematycznej.
Najlepsze filmy zostaną nagrodzone.
Terminy spotkań Warsztaty animacji poklatkowej

23 listopada, 24 listopada, 30 listopada i spotkanie dodatkowe (na dokończenie pracy) 1 grudnia.

Godziny spotkań i numery sal zostana opublikowane w terminach pózniejszych,

Matematyka dla Ambitnych pierwsze zajęcia

Rozpoczynamy zajęcia warsztatowe "Matematyka dla Ambitnych" w roku szkolnym 2019/2020.
Pierwsze zajęcia 1.10.2019 r godz. 16.30-19.45 w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Koszykowa 75.
Numer sali będzie wywieszony w gmachu na dole.

Zajęcia będa odbywały się we wtorki, godz. 16.30-19.45 W przerwie zajęć, jak zwykle smaczna pizza i coś do picia.

Na pierwszych zajęciach rozpoczniemy od testu, który pozwoli nam na nowo podzielić Was na grupy (ze wzgłędu na stopień zaawansowania) Na test zapraszamy starych i nowych uczestników.
Na zajęcia zapraszamy wszystkie osoby, które uczęszczały na zajęcia w ubiegłym roku i potwierdziły chęć uczestnictwa w roku bieżącym oraz osoby z listy osób zakwalifikowanych i lisy rezerwowej (po dostarczeniu wszystkich dokumentów)
Obie listy znajdują sie w zakładce Matematyka.

Test kwalifikacyjny Mistrz kodowania

Test kwalifikacyjny na zajęcia Mistrz kodowania odbędzie się w dniu 25 września, o godzinie 16.30 w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Koszykowa 75, sala 328
Test zaplanowany jest na 2 h.

Zapraszamy na test wszystkich zgłoszonych w czasie rekrutacji.

Lista osób zakwalifikowanych do zajęć zostanie opublikowana do końca tygodnia.
Na pierwsze regularne zajęcia zaprosimy Was w środę 2 października o godz. 16.30

Mistrz kodowania-test kwalifikacyjny

Zakończyliśmy rekrutację na zajęcia "Mistrz kodowania" Ponieważ chętnych jest dwa razy więcej niż miejsc, wszystkich, którzy złożyli wymagane dokumenty rekrutacyjne zapraszamy na test kwalifikacyjny w środę 25 września o godzinie 16.30.
Test odbędzie się w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki ul Koszykowa 75. (numer sali zostanie podany później)

Lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana po sprawdzeniu testu,

Zajęcia będą sie odbywały w środy w godzinach 16.30-20.00. Pierwsze zajęcia w środę 2 października 2019.

Rekrutacja na zajęcia w semestrze zimowym 2019/20

Rekrutacja na zajęcia w semestrze zimowym rozpocznie się we wrześniu.
Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji na stronie.

Wyniki rekrutacji szkół do zadania "Spotkania z matematyką"

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie udziałem w zajęciach matematycznych dla szkół. Jest nam przykro, że nie możemy przyjąć wszystkich zainteresowanych szkół.
Przede wszystkim nie mogliśmy przyjąć szkół podstawowych- to zadanie jest skierowane do uczniów Szkół licealnych. Po wakacjach rozpoczniemy rekrutację szkół do zadania Matematyka filmowa, na zajęcia w oparciu o przygotowywane filmy lub komiksy matematyczne.

Liczymy, że ze szkołami dla których zabrakło miejsca na liście podstawowej znajdziemy jakąś formułę współpracy i zorganizowania zajęć matematycznych dla uczniów.
Lista szkół przyjętych do projektu znajduje się w zakładce Matematyka, Spotkania z Matematyką.
Uwzględnione zostały tylko szkoły które przysłały dokumenty w terminie.

Z każdej szkoły przyjmiemy jedną grupę uczniów (nie muszą to być uczniowie tylko z jednej klasy)
Szkoły przyjęte do projektu zobowiązane są dostarczyć nam dokumenty rekrutacyjne 25-30 uczniów. Każdy z uczniów powinien założyć konto na portalu i po jego zatwierdzeniu wydrukować kwestionariusz i oświadczenie uczestnika. Dokumenty te po podpisaniu uczestnicy składają w szkołach. Papierowe zgłoszenie szkoły, podpisaną klauzulę informacyjną oraz dokumenty zgłoszonych uczniów powinny być do nas wysłane do 10 czerwca (decyduje data stempla pocztowego)
Adres
Wydział Fizyki
Politechnika Warszawska
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

z dopiskiem "Rekrutacja MatFizChem" na kopercie.
Komplet dokumentów można też dostarczyć najpóźniej do 10 czerwca 2019 osobiście, w godzinach 10.00-14.00 do pok. 131 Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Szkoły, które chciałyby do projektu włączyć uczniów którzy rozpoczną naukę we wrześniu 2019 roku powinny to zaznaczyć w zgłoszeniu.

Brak terminowego dostarczenia dokumentów zgłoszenia szkoły lub dokumentów uczniów spowoduje skreślenie szkoły z projektu (na to miejsce przyjęte będą szkoły z listy rezerwowej)
W przypadku uczniów, którzy rozpoczną naukę we wrześniu nieprzekraczalny termin przesłania dokumentów uczniów to < strong> 6 września .
Wszystkie szkoły licealne, również te z listy rezerwowej, zapraszamy w dniu 12 września na V Dzień Popularyzacji Matematyki.

Matematyka dla Ambitnych

Do końca roku szkolnego, odbędą się jeszcze dwa spotkania warsztatów Matematyka dla Ambitnych.
Jak zwykle we wtorki godz 4 oraz 11 czerwca godz. 16.30-20.00
Listy gruop znajdują sie w zakładce Matematyka dla ambitnych. Listy uwzględniają tych, którzy napisali test wstępny.
Jeśli ktoś z uzasadnionych powodów nie mógł jeszcze takiego testu napisać proszę o kontakt.
.
Niestety nie wszyscy dostarczyli jeszcze dokumenty uczestnika projektu Kwestionariusz i Oświadczenie
Jutro mija ostateczny termin na dostarczenie oryginałów dokumentów (skany nie są wystarczające).
Po tym terminie osoby które nie dostarcza dokumentów zostaną usunięte z listy.

Osoby, które chciałyby zmienić grupę proszone są o kontakt.

Rekrutacja szkół do zadania Spotkania z matematyką

Rozpoczynamy rekrutację szkół do zadania Spotkania z matematyką. Zajęcia w ramach tego zadania odbywać się będą w roku szkolnym 2019/2020, ale już we wrześniu zaprosimy zapraszamy wpółpracujacą szkołę do udziału w Dniu Popularyzacji Matematyki.

Spotkania z matematyką (opis zadania i informacja o rekrutacji )

Zapraszamy grupy/klasy szkole do udziału w zajęciach matematycznych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Na zgłoszenia elektroniczne szkół czekamy do 3 czerwca
Pierwszeństwo maja szkoły z którymi wydział podpisał umowy o patronacie.

Matematyka dla Ambitnych w dniu 28 maja

Zajęcia w dniu jutrzejszym (28 maja) odbędą się w trzech grupach w godzinach 16.30-20.00

grupa 1 sala 312
grupa 2 sala 313
grupa 3 sala 314.

Jak zwykle w przerwie zajęć zaprosimy wszystkie grupy na wspólne jedzenie pizzy.

Lista z podziałem na grupy pojawi się na tablicy ogłoszeń przed zajęciami.
Lista będzie też jutro na stronie około godziny 14.00

Wszystkich, którzy nie pisali jeszcze testu z powodu nieobecności na poprzednich zajęciach zapraszam o godz. 15.30.
Przypominam o założeniu konta na portalu Konkursu

Test odbędzie się w laboratorium komputerowym-numer sali będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przy schodach.

Grupie najmłodszej przypominam, że zadane zostało zadanie domowe. Znajdziecie je w zakładce Matematyka-Matematyka dla Ambitnych jako załącznik na dole strony.
Pomyślcie nad nim.

Komiksowa matematyka

W ramach zadania Komiksowa matematyka dla uczestników projektu przewidziany jest konkurs na najlepszy komiks dotyczący, matematyki, analizy danych czy też informatyki.
Rekrutację szkół do tego zadania rozpoczniemy po wakacjach, ale już teraz miłośników matematyki i komiksów zapraszamy do udziału w konkursie na komiks.
Możecie przygotować plakat indywidualnie lub w grupie kilku osób. Ten konkurs ma charakter otwarty-mogą w nim startować nie tylko uczestnicy projektu.

Poniżej plakat konkursowy a więcej informacji na stronie Dni Popularyzacji Matematyki

Strony

Subskrybuj MatFizChem RSS