Matematyka dla Ambitnych i Mistrz Kodowania

W dniach 17 oraz 18 grudnia nie odbywają sie zajęcia z "Matematyki dla Ambitnych " oraz warsztaty informatyczne "Mistrz kodowania"
Zajęcia matematyczne rozpoczną się w Nowym Roku we wtorek, w dniu 14 stycznia, a zajęcia informatyczne w środę, 15 stycznia jak zwykle o godzinie 16.30.

Wszystkim uczestnikom zajęć organizatorzy życzą magicznych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu pasjonujących problemów i wspaniałych rozwiązań w Nowym 2020 Roku.

Do zobaczenia na kolejnych zajęciach.

Edukacja Filmowa

Już w najblizszy weekend spotykamy się na Wydziale Matematyki i Nauk
Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na Warsztatach Filmowych
animacji poklatkowej LEGO.

Zajęcia odbywać się będą w następujących dniach/godzinach:

23. listopada: 12-17 w Gmachu MiNI sala 316 (adres poniżej)
24. listopada: 9-14 W Gmachu MiNI sala 316

30. listopada: 9-14 w Gmachu MiNI sala 311 i/lub 431
01. grudnia dodatkowe spotkanie konsultacyjne dla chętnych w godzinach
9-14 w Gmachu MiNI sala 431.

Wszystkie zajęcia w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75 (Teren Centralny Politechniki Warszawskiej).

UWAGA!!!! Bardzo proszę wziąć ze sobą z domu *TELEFONY* wyposażone w
aparaty fotograficzne.

Matematyka dla Ambitnych 5.11.2019

W dniu 5.11.2019 roku odbędzie się test wstępny dla tych którzy nie pisali go w pierwszym terminie.
Test jest obowiązkowy.
Test rozpoczniemy o godzinie 19.00
Zajęcia jak zwykle o godzinie 16.30.

Edukacja filmowa-wyniki rekrutacji

Zakończylismy rekrutację na I cykl zajęć w ramach zadania "Edukacja Filmowa". Pierwsze zajęcia Warsztatów animacji poklatkowej w dniu 23 listopada o godz. 9.00
Do końca października czekamy na orginały dokumentów uczestnika. Należy je przesłać lub dostarczyć osobiście do biura projektu.
Lista osób zakwalifikowanych w zakładce Edukacja filmowa.
Ciagle jeszcze jest kilka wolnych miejsc.
Spóźnionych chętnych zapraszamy do zgłoszeń.

Matematyka dla Ambitnych, warsztaty matematyczne przygotowujące do olimpiad i konkursów

Warsztaty matematyczne Matematyka dla Ambitnych będą odbywały się we wtorki w godz 16.30-20.00 w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Indformacyjnych Pw ul. Koszykowa 75 (Teren Centralny Politechniki Warszawskiej)
Zajęcia będą w trzech grupach.
W dniu 8 października listy grup i numery sal znajdziecie na tablicy ogłoszeń przy schodach na parterze.
Zapraszamy też osoby, które jeszcze nie pisały testu. Przewidywany jest dodatkowy termin, dla tych którzy z różnych względów nie mogli uczestniczyć w teście 1 października.

Algorytmika 5 października

Zapraszamy na pierwsze zajęcia z Algorytmiki w dniu 5 października w godz. 10.00-13.30. w sali 105 w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Infformacyjnych.

Terminy pozostałych zajęć:
12.10, 26.10 oraz 23.11.

Matematyka dla Ambitnych 1.10.2019

Pierwsze w roku szkolnym 2019/2020 zajęcia warsztatów "Matematyka dla Ambitnych" w dniu 1 października 2019 o godzinie 16.30 w sali 107 w w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW, ul. Koszykowa 75 (Teren Centralny Politechniki Warszawskiej)

Plan spotkania.
godz. 16.30-16.40 Sprawy organizacyjne
godz. 16.40 -18.10 Test wstępny
godz. 18.10-18.30 Przerwa na coś smacznego
godz. 18.30-19.30 Wykład Paweł Naroski Narzędzia kombinatoryczne

Wszystkich, którzy jeszcze mają dokumenty do oddania prosimy o przyjście kilkanaście minut wcześniej ( dokumenty będzie można oddawać od 16.00 w gmachu MiNI) lub oddanie ich wcześniej w biurze projektu w pokoju 134 w gmachu Fizyki. Chcemy rozpocząć test i zajęcia punktualnie.
Napisanie testu jest warunkiem koniecznym dalszego udziału w zajęciach (dotyczy to zarówno osób, które zostały zrekrutowane do projektu we wrześniu jak i tych które uczęszczały na zajęcia w roku ubiegłym)
Wynik testu pozwoli nam podzielić uczestników na grupy według poziomu zaawansowania.
Zajęcia od przyszłego tygodnia będa odbywały się w grupach.

Wyniki rekrutacji

W zakładce Matematyka znajdują sie listy osób zakwalifikowanych zajęć matematycznych i informatycznyh.
Ciągle jeszcze przyjmujemy zgłoszenia na warsztaty animacji filmowej
Zobaczcie jakie filmy powstają Lego Matematyka- Ostatnia próba

Algorytmika i Edukacja Filmowa terminy zajęć

W paździeniku rozpoczniemy zajęcia z Algorytmiki.
Przewidziane są cztery spotkania po 4h lekcyjne każde.
Zajęcia będa sie odbywały w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
Koszykowa 75
Terminy spotkań Algorytmika

05 października, 12 października, 26 października, 23 listopada.

W listopadzie ruszają Warsztaty animacji poklatkowej
Przewidziane są trzy spotkania po 5 h każde. + spotkanie dodatkowe.
Uczestnicy w 4 osobowych grupach przygotuja krótki film o tresci matematycznej.
Najlepsze filmy zostaną nagrodzone.
Terminy spotkań Warsztaty animacji poklatkowej

23 listopada, 24 listopada, 30 listopada i spotkanie dodatkowe (na dokończenie pracy) 1 grudnia.

Godziny spotkań i numery sal zostana opublikowane w terminach pózniejszych,

Matematyka dla Ambitnych pierwsze zajęcia

Rozpoczynamy zajęcia warsztatowe "Matematyka dla Ambitnych" w roku szkolnym 2019/2020.
Pierwsze zajęcia 1.10.2019 r godz. 16.30-19.45 w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Koszykowa 75.
Numer sali będzie wywieszony w gmachu na dole.

Zajęcia będa odbywały się we wtorki, godz. 16.30-19.45 W przerwie zajęć, jak zwykle smaczna pizza i coś do picia.

Na pierwszych zajęciach rozpoczniemy od testu, który pozwoli nam na nowo podzielić Was na grupy (ze wzgłędu na stopień zaawansowania) Na test zapraszamy starych i nowych uczestników.
Na zajęcia zapraszamy wszystkie osoby, które uczęszczały na zajęcia w ubiegłym roku i potwierdziły chęć uczestnictwa w roku bieżącym oraz osoby z listy osób zakwalifikowanych i lisy rezerwowej (po dostarczeniu wszystkich dokumentów)
Obie listy znajdują sie w zakładce Matematyka.

Strony

Subskrybuj MatFizChem RSS