Wyniki rekrutacji na wielodyscyplinarne warsztaty olimpijskie

Wyniki rekrutacji na wielodyscyplinarne warsztaty olimpijskie zostaną przekazane zgłoszonym osobom drogą mailową.

Letnie wielodyscyplinarne warsztaty olimpijskie

Poszukujemy uczestników letnich wielodyscyplinarnych warsztatów olimpijskich organizowanych w ramach projektu MatFizChemPW – podnoszenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz ICT u młodzieży szkolnej POWR.03.01.00-00-T163/18. 
Celem warsztatów jest wyrównanie szans na osiągnięcie sukcesów w olimpiadach i konkursach z zakresu matematyki, fizyki, chemii i informatyki przez zdolnych uczniów, w szczególności pochodzących z mniejszych miejscowości.
Do uczestnictwa w warsztatach zgłaszani być mogą uczniowie liceów ogólnokształcących zainteresowani poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki, chemii i informatyki i zainteresowani studiowaniem na powiązanych z tymi dziedzinami kierunkach.
Uczestnicy zostaną zrekrutowani na podstawie zgłoszeń, które wpłyną w okresie od 10.06.2022 do 26.06.2022 . Informacje o procedurze rekrutacji są dostępne tutaj: https://mfch.mini.pw.edu.pl/rekrutacja.

Termin pierwszego turnusu to 18.07.2022 - 29.07.2022. Zajęcia w trakcie turnusu będą miały charakter wielodyscyplinarny ze szczególnym naciskiem położonym na zajęcia z chemii.
Termin drugiego turnusu to 01.08.2022 - 12.08.2022. Zajęcia w trakcie turnusu będą miały charakter wielodyscyplinarny ze szczególnym naciskiem położonym na zajęcia z fizyki i matematyki oraz informatyki.
Zbiórka uczestników w dniu rozpoczęcia każdego z turnusów turnusu odbędzie się na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej.
Uczestnicy będą mieszkać w hotelu w Warszawie oddalonym o ok. 30 min. drogi od kampusu Politechniki Warszawskiej. 
Zajęcia będą odbywały się na terenie Politechniki Warszawskiej, w gmachach Wydziału Fizyki, Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. W trakcie trwania warsztatów, organizatorzy zapewniają nocleg, pełne wyżywienie (śniadanie, obiad i kolacja), nadzór opiekunów posiadających stosowane uprawnienia oraz stojący na wysokim poziome merytorycznym program warsztatów.

Ramowy plan dnia w trakcie warsztatów:
9:00 śniadanie
9:30 warsztaty naukowe
11:30 przerwa na herbatę
14:30 obiad
15:00 relaks poobiedni /czas wolny
15:30 warsztaty naukowe
18:30 kolacja
19:30 zajęcia rekreacyjne, gry i zabawy
22:00 cisza nocna

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać kontaktując się z p. Anetą Zarzycką (tel. 22 234 5845, email aneta.zarzycka@pw.edu.pl)

Algorytmika 7 maja

Pierwsze zajęcia w sobotę 7 maja do gmachu MiNI o godz. 9.15- 12.30 sala 105 gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75 (Teren Centralny Politechniki Warszawskiej))

Rekrutacja na zajęcia Algorytmika

Lista osób zakwalifikowanych na zajęcia Algorytmika w maju 2022 znajduje się w zakładce Matematyka-Algorytmika. )
Pierwsze zajęcia w sobotę 7 maja do gmachu MiNI o godzinie 9.15 gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75 (Teren Centralny Politechniki Warszawskiej))

Ponieważ jeszcze zostało kilka miejsc na te zajęcia nie kończymy rekrutacji. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rejestracji do dnia 3 maja. (Rezerwujemy sobie prawo wcześniejszego zamknięcia tej dodatkowej rekrutacji, gdy pula miejsc się wyczerpie)

Zakończenie rekrutacji na zajęcia Mistrz Kodowania

Zakończyliśmy rekrutację na kolejna edycję zajęć Mistrz kodowania.
Osoby zainteresowane zostały powiadomione mailem o pierwszych zajęciach.

Rekrutacja na zajęcia Algorytmika oraz Mistrz kodowania

Zapraszamy miłośników informatyki na zajęcia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
W dniach 5.04-18.04 prowadzimy rekrutację na zajęcia

Algorytmika
Poznacie podstawową wiedzę związana z algorytmami oraz sposobami ich wykorzystania do rozwiązywania problemów.
Kurs Algorytmiki to, pięć sobotnich spotkań w gmachu MiNI.
Startujemy już 23 kwietnia o godz. 9.15
Kolejne spotkania 7, 14, 21 oraz 28 maja.

Mistrz Kodowania
Te zajęcia to intensywny kurs programowania-poznacie tajniki kodowania i podstawy Pythona.
Zmierzycie się też z problemami, które można rozwiązać z użyciem komputerów.
Zajęcia będą odbywały się zdalnie w czwartki w godz. 16.00-20.00
na platformie Zoom. Zaczynamy w czwartek 21 kwietnia.

Aby wziąć udział w zajęciach przed pierwszymi zajęciami należy wypełnić wszystkie dokumenty rekrutacyjne i
dokumenty uczestnika zajęć, skany wysłać mailem na adres mfch@mini.pw.edu.pl a oryginały pocztą na adres podany w zakładce Rekrutacja.
Tylko osoby, które dopełnią wszystkich formalności będą mogły wziąć udział w zajęciach. Uczniowie, którzy zgłosili się na zajęcia Mistrza kodowania w marcu
proszone są o dopełnienie formalności.
W przypadku większej liczby zgłoszeń, niż miejsc przeprowadzimy test kwalifikacyjny.

Rekrutacja na zajęcia "Kursy przygotowawcze do olimpiady i konkursów fizycznych"

Rekrutacja na zajęcia " Kursy przygotowawcze do olimpiady i konkursów fizycznych" będzie trwała od 29.03.2022 do 18.04.2022.

Rekrutacja na zajęcia "Szkoła Holografii"

Rekrutacja na zajęcia " Szkoła Holografii" będzie trwała od 29.03.2022 do 18.04.2022.

Rekrutacja na zajęcia "Indywidualne praktyki laboratoryjne"

Rekrutacja na zajęcia " Indywidualne praktyki laboratoryjne " będzie trwała od 29.03.2022 do 18.04.2022.

Przedłużenie rekrutacji na zajęcia

Przedłużamy rekrutację na zajęcia "Szkoła Holografii" i "Kursy przygotowawcze do olimpiady i konkursów fizycznych" do 22.03.2022

Strony

Subskrybuj MatFizChem RSS