Rekrutacja na zajęcia "Kursy przygotowawcze do olimpiady i konkursów fizycznych"

Rekrutacja na zajęcia "Kursy przygotowawcze do olimpiady i konkursów fizycznych" będzie trwała od 06.09.2022 do 19.09.2022.