Rekrutacja na zajęcia "Laboratoria Fizyczne"

Rekrutacja na zajęcia "Laboratoria Fizyczne" będzie trwała od 06.09.2022 do 22.09.2022.