Przedłużenie rekrutacji na zajęcia "Matematyka dla Ambitnych" oraz "Mistrz kodowania"

Na prośbe zainteresowaych przedłużamy rekrutację na zajęcia " Matematyka dla Ambitnych" i " Mistrz Kodowania " do dnia 15 października 2021